ICE - in Case of Emergency
26.08.2007.
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują
na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą
skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

Włoskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami służb
ratowniczych - zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej
komórce numer - pod którym to w nagłych wpadkach można byłoby skontaktować
się z bliskimi poszkodowanych. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym
przedmiotem, który można przy nich znaleźć.
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi,
jakie przyjmują leki, czy cierpią na jakieś choroby, czy są
alergikami...
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił w liście
kontaktów - osobę, z którą trzeba się skontaktować w nagłych wypadkach.
Lista kontaktów w naszych telefonach - zwykle jest bardzo długa i nie
wiadomo kogo w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić.

Według włoskich ratowników, międzynarodowy skrót pod którym można byłoby
umieścić taki numer to: ICE (=in Case of Emergency) tzn. w nagłym wypadku.
Takie oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Gdyby
ktoś chciał umieścić więcej osób w swoim telefonie mógłby je oznaczyć w
następujący sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje - a może być bardzo
użyteczny. Przecież dzisiaj prawie każdy dysponuje telefonem
komórkowym.
Aktualnie podobna akcja jest rozwijana w innych krajach Europy (i nie
tylko).

Ponieważ szczególnie w Polsce, gdzie ginie o wiele za dużo osób w ruchu
drogowym (ale dotyczy to przecież nie tylko takich sytuacji !) proszę
wszystkich o wprowadzenie pod hasłem ICE "namiarów" Waszych najbliższych.

Jednocześnie proszę o popularyzację tej idei:
"Nic nie kosztuje, a może pomóc ocalić życie."