Służba zdrowia wg Polaków
08.04.2007.
Z najnowszego badania CBOS wynika, że ponad połowa Polaków (58 procent) przyznaje, że nie jest zadowolona z tego, w jaki sposób funkcjonuje opieka zdrowotna. 37 procent badanych twierdzi, że obecny system ochrony zdrowia jest zadowalający, a 5 procent nie udzieliło odpowiedzi na ten temat.
Ponad połowa badanych (59 procent) wystawiła systemowi ochrony zdrowia złą ocenę, a jedna czwarta (25 procent) zdecydowanie złą i wymagającą naprawy. 34 procent respondentów uznało, że system ten jest dobry, a jedynie 2 procent uznało, że jest na tyle dobry, że nie trzeba dokonywać w nim zmian.

85 procent respondentów przyznaje, że w ramach ubezpieczenia można obecnie bez trudności dostać się do lekarza pierwszego kontaktu, zaś 12 procent było przeciwnego zdania. 75 procent badanych twierdzi, że pacjenci traktowani są z życzliwością oraz troską, a 17 procent wyraziło w tej sprawie przeciwną opinię.

64 procent ankietowanych przyznało, że leczenie w ramach ubezpieczenia jest w zasadzie bezpłatne oraz że nie brakuje informacji o tym, gdzie można uzyskać poradę (61 procent). 60 procent badanych uważa, że warunki leczenia są dobre.

Ankietowanych zapytano również, czy mogą liczyć na pomoc w nocy. 57 procent uznało, że zawsze mogą liczyć na natychmiastową pomoc. 52 procent przyznaje, że lekarze bez żadnego problemu dają skierowania do specjalisty, a 37 procent miało przeciwną opinię w tej sprawie.

Dobre oceny wystawiło swoim lekarzom 68 procent ankietowanych, którzy stwierdzili, że mają zaufanie do swoich medyków. Co piąty badany ma zaś niewielkie zaufanie do lekarzy, a 5 procent określa je jako bardzo małe.

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zostało przeprowadzone w dniach od 2 do 5 marca 2007 roku na reprezentatywnej próbie losowej 931 dorosłych Polaków.

Źródło: polska.pl